Kinderalimentatie: hoe werkt het?

9 mrt, 2018

3

Kinderalimentatie: hoe werkt het?

9 mrt, 2018

3

Kinderalimentatie: hoe werkt het?

‘Waarom krijgt mijn buurvrouw EUR 300,00 kinderalimentatie voor slechts één kind terwijl ik maar EUR 150,00 krijg voor twee kinderen?’ Of, ‘mijn ex is gaan samenwonen, nu kan hij toch meer kinderalimentatie betalen?’

Deze vragen worden mij met enige regelmaat gesteld. Het valt mij op dat de vragen over kinderalimentatie eigenlijk alleen maar toenemen, terwijl de wetgever de laatste jaren de regelgeving heeft aangepast om kinderalimentatie makkelijker te maken.

Niet alleen advocaten maar ook rechters hebben de overheid laten weten dat de wetgeving er eigenlijk alleen maar ingewikkelder op is geworden. Het berekenen is complexer en de uitkomst is moeilijker aan cliënten uit te leggen. Dat vind ik enorm jammer, omdat dit ervoor zorgt dat het draagvlak voor het betalen van kinderalimentatie afneemt. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer helder is hoeveel alimentatie iemand moet betalen en waarom, deze persoon eerder geneigd zal zijn daadwerkelijk te betalen.

Enig surfen op internet leidt niet tot beknopte informatie over de berekening van kinderalimentatie. Logisch, want de opbouw van de berekening is een heel boekwerk dat door de overheid is uitgegeven. Een boekwerk dat niemand, uitgezonderd advocaten en rechters die wel moeten voor hun werkzaamheden, vrijwillig leest. Daarom in dit artikel een poging tot een korte uitleg van kinderalimentatie om enig begrip bij te brengen.

Het berekenen van kinderalimentatie gaat in vijf stappen:

  • Ten eerste bereken je het netto besteedbaar inkomen van de ouders tijdens de relatie. Je berekent ook het netto besteedbaar inkomen van iedere ouder afzonderlijk na de relatie.
  • Aan de hand van het netto besteedbaar inkomen van de ouders gezamenlijk bepaal je de zogenaamde behoefte van de kinderen. Hiervoor is door de overheid een tabel opgesteld. Naast het gezamenlijke inkomen is bij deze stap de leeftijd van de kinderen, het aantal kinderen en de hoogte van het kindgebonden budget belangrijk.

Het is deze stap die de grote verschillen in hoogte van kinderalimentatie veroorzaakt. Een voorbeeld maakt dit duidelijk: Voorbeeld: netto inkomen voor scheiding EUR 3.000,00 per maand, kinderen 6 en 8 jaar oud, na scheiding EUR 200,00 kindgebonden budget → behoefte van de kinderen samen EUR 485,00. Diezelfde twee kinderen hebben een behoefte van EUR 100,00 samen bij een inkomen voor scheiding van EUR 2.000,00 per maand en EUR 400,00 kindgebonden budget na scheiding.

  • Nadat de behoefte van de kinderen is bepaald, in mijn voorbeeld EUR 485,00 en EUR 100,00, dient als derde stap berekend te worden hoeveel alimentatie de ouders ieder afzonderlijk kunnen betalen. Dat is afhankelijk van de hoogte van het inkomen na de scheiding en wordt eveneens aan de hand van een tabel vastgesteld. Bijvoorbeeld: een netto besteedbaar inkomen van EUR 1.400,00 per maand laat zien dat je EUR 119,00 per maand kinderalimentatie kunt betalen. Een netto besteedbaar inkomen van EUR 2.300 per maand stelt dat je EUR 525,00 per maand kinderalimentatie kunt betalen.
  • Als vierde stap wordt de verdeling bepaald. Die verdeling is afhankelijk van het geval of beide ouders draagkracht (stap 3) hebben om de kosten (stap 2) van de kinderen te kunnen betalen én of beide ouders genoeg (meer draagkracht dan behoefte) hebben of juist te weinig (minder draagkracht dan behoefte van de kinderen). Als beide ouders wat kunnen betalen, dan is de verdeling naar rato. Daarnaast wordt bij deze stap rekening gehouden met een omgangsregeling. Hoe meer de kinderen bij de ouder zijn die alimentatie moet betalen, hoe hoger het percentage dat door die ouder als korting op zijn draagplicht in mindering mag worden gebracht. Bij een standaard weekendregeling wordt 15% korting gehanteerd.
  • Tot slot heeft de wetgever een vijfde stap ingebouwd voor uitzonderingsgevallen. Een voorbeeld: stel de ouders scheiden en één van beide ouders blijft voorlopig de woonlasten van het niet verkochte huis op zich nemen, terwijl de andere ouder met de kinderen in die woning woont. Dan kan een andere berekening worden gehanteerd omdat het in dat geval niet eerlijk kan zijn naast de volledige woonlasten ook volledige kinderalimentatie te berekenen.

Tot zover in een notendop hoe rechters kinderalimentatie berekenen. Dit artikel heb ik geschreven om mensen een idee te geven hoe het werkt. Ik moet er echt bij vermelden dat iedere situatie anders is en anders kan zijn. Zo zijn in het voorbeeld de lastige berekeningen bij de zogenaamde samengestelde gezinnen (gezinnen met kinderen uit diverse relaties) buiten beschouwing gelaten. Die en andere uitzonderingsgevallen laat ik buiten beschouwing. Het verdient absoluut aanbeveling om in voorkomende geval contact op te nemen met een advocaat.

Benieuwd naar wat Schreurs Advocatuur voor u kan betekenen?