Privacy en cookies

Schreurs Advocatuur gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Op deze pagina informeren wij u welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.

Persoonsgegevens

Ten behoeve van onze dienstverlening vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overeengekomen opdracht te kunnen uitvoeren of uw vraag te beantwoorden. Uw gegevens wordt bewaard in onze administratie. Omdat wij op grond van de Gedragsregels Advocatuur niet tegen onze cliënten of voormalige cliënten mogen optreden, zullen wij uw gegevens ook na beëindiging van de opdracht blijven bewaren. Indien u daar bezwaar tegen mocht hebben, kunt u ons verzoeken om uw gegevens na de wettelijke bewaartermijn te verwijderen.

Als u ons een e-mail stuurt, een terugbelverzoek doet of ons contactformulier invult, verzoeken wij u daarbij om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Deze verzoeken kunnen gedurende zeven jaar worden opgeslagen.

Cookies

Een cookie is een bestand met informatie over uw bezoek op onze website dat op uw computer wordt geplaatst. U kunt de cookies na gebruik verwijderen uit uw browser of instellen dat na iedere sessie cookies worden verwijderd.

Wij gebruiken analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics’ gebruikt cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Deze gegevens (waaronder uw IP-adres) worden verwerkt door Google. Met Google is hiervoor een verwerkersovereenkomst gesloten, waarbij de opties om gegevens te delen zijn uitgezet en Google Analytics uw IP-adres alleen geanonimiseerd mag verwerken. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Als u niet wilt dat Google Analytics wordt gebruikt, kunt u de Google Analytics Opt-out Browser add-on downloaden en installeren.

Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Linkedin en Facebook. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van LinkedIn en Facebook om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Derden

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

Onze website bevat links naar andere websites, die wellicht andere voorwaarden hanteren voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Schreurs Advocatuur is niet verantwoordelijke voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op de website van Schreurs Advocatuur worden genoemd.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

U heeft het recht om Schreurs Advocatuur een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Als u een klacht hebt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail zenden naar info@schreursadvocatuur.nl. Wij verzoeken u daarbij uw klacht te motiveren en zo mogelijk te onderbouwen met bewijsstukken. Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en daarop zo spoedig mogelijk reageren. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, kunt u daarover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel daar een klacht indienen.

Wijzigingen privacyverklaring

Schreurs Advocatuur kan deze privacy verklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: info@schreursadvocatuur.nl of per post aan: Schreurs Advocatuur, Klavermaten 65-8, 7472 DD Goor.

Datum laatste wijziging: 20 april 2018