Rechtsgebieden

Schreurs Advocatuur behandelt zaken op het gebied van familierecht en verbintenissenrecht.

3

 

Rechtsgebieden

Schreurs Advocatuur behandelt zaken op het gebied van familierecht en verbintenissenrecht.

3

 

Rechtsgebieden

Familierecht

In de praktijk van Schreurs Advocatuur zijn de volgende zaken regelmatig aan de orde:

  • echtscheidingen
  • (her)berekening van alimentatie
  • overeenkomen ouderschapsplan
  • opstellen en beoordelen van convenanten

Indien een relatie eindigt, brengt dit ingrijpende persoonlijke maar ook juridische gevolgen met zich mee. Hierbij is de hulp van een advocaat soms wenselijk en vaak noodzakelijk.

Afhankelijk van de situatie is een echtscheiding of relatiebeëindiging meer of minder complex. Zijn er bijvoorbeeld geen minderjarige kinderen en is er geen sprake van omvangrijke eigendommen of bezittingen, dan is een echtscheiding vaak een juridische formaliteit waarbij de kosten beperkt kunnen blijven.

Naast zaken gerelateerd aan echtscheidingen behandelt Schreurs Advocatuur andere zaken zoals vaststelling of wijziging van de kinder- en partneralimentatie of begeleiding bij een ouderschapsplan. Ook als u in onderling overleg bepaalde afspraken wilt maken en deze in een overeenkomst wilt vast laten leggen, kunt u bij Schreurs Advocatuur terecht.

Schreurs Advocatuur belicht niet alleen de juridische kant van zaken maar ook de financiële kant ervan én heeft oog voor de psychische effecten van familiezaken.

Neemt u voor meer informatie gerust contact op of vul het contactformulier in. Wilt u alvast meer lezen over scheiden? Op de website www.verder-online.nl is veel nuttige en betrouwbare informatie te vinden.

Verbintenissenrecht

Heeft u afspraken gemaakt, maar komt de andere partij deze afspraken niet na? Of wenst u hulp en advies bij het sluiten van een overeenkomst?

Schreurs Advocatuur staat u graag bij. Met regelmaat geeft Schreurs Advocatuur advies bij:

  • onbetaalde facturen
  • het sluiten van overeenkomsten
  • opstellen en gebruik van algemene voorwaarden
  • wanprestatie en onrechtmatige daad

Maakt u afspraken, maar weet u niet goed hoe u dit op papier moet vastleggen. Schreurs Advocatuur kan u helpen met een overeenkomst. Een bijzondere overeenkomst voor eenmalig gebruik, maar ook voor standaard overeenkomsten waarmee u uw dienstverlening kunt optimaliseren bent u bij Schreurs Advocatuur aan het juiste adres.

In het geval u een vordering heeft op een ander en deze persoon weigert tot betaling over te gaan, is een brief van een advocaat vaak al voldoende om de debiteur alsnog tot betaling te bewegen. Schreurs Advocatuur kan u hierin bijstaan. Indien één brief niet voldoende blijkt, kan Schreurs Advocatuur u voorzien van nadere adviezen en begeleiding.

In het geval ú wordt aangesproken tot betaling van een vermeende vordering en u deze vordering betwist, kunt u ook bij Schreurs Advocatuur terecht.

Neemt u voor meer informatie gerust contact op met Schreurs Advocatuur.

Benieuwd naar wat Schreurs Advocatuur voor u kan betekenen?